vetrinarkliniken_birsta_loggo

Röntgen

Vi utför enklare utredningar med hjälp av vår slätröntgen. Här kan vi bland annat upptäcka frakturer, luxationer, förstoppning, metastaser eller andra sjukdoms-eller olycksfall.
Vi kan även utföra dräktighetsröntgen (från ca dygn 50 efter sista parningstillfället).
Våra sköterskor utför även HD röntgen och ED röntgen (höft-och armbågsröntgen). Dessa bilder skickas sedan till SKK för bedömning. Vi är anslutna till SKKs nya e-tjänst SKK röntgen. Därför behöver du beställa avläsningen hos SKK innan besöket hos oss. Hur du går tillväga kan du läsa mer om på www.skk.se.

Vänligen tänk på att hunden eller katten ska komma fastande inför besöket. Det är bra om du tar med dig stamtavlan (gäller ej blandrashundar). Vi rekommenderar inte att tikar i höglöp kommer in för HD/ED röntgen.

Hund som ska få SKK röntgen

SKK röntgen

SSK röntgen är utvecklad av Svenska Kennelklubben och är en viktig komponent inom avelsprogram för att förebygga spridning av ärftliga sjukdomar inom olika hundraser. Denna typ av röntgenundersökning fokuserar på att bedöma höfter, armbågar och knäleder hos hundar. Resultaten från SKK-röntgen skickas för utläsning till SKK (Svenska Kennelklubben). Genom att identifiera hundraser med eventuella hälsoproblem kan uppfödare fatta välgrundade beslut angående avel, vilket i sin tur minskar risken för att sjukdomar ärvs och sprids vidare inom hundrasen.

Under denna undersökningen behöver hunden vara helt avslappnad och ges därför ett sederande läkemedel. Vid SSK röntgen är det också viktigt att din hund är ID-märkt. För att undersökningen ska vara officiell behöver du även ha med dig ett registreringsbevis från Svenska Kennel Klubben. 

Din veterinär kan ge dig mer information om när det kan vara lämpligt att utföra en SSK röntgen och hur processen går till. Kontakta oss idag för att veta mer eller besök SSK och läs mer.

HD röntgen hund

Till skillnad från en SKK-röntgen är en HD-röntgen specifikt utformad för att utvärdera höftleder hos hundar. HD (Höftledsdysplasi/ Hip Dysplasia) är en ärftlig sjukdom som påverkar höftlederna hos vissa hundraser. HD-röntgen fokuserar på att bedöma och klassificera graden av höftledsdysplasi hos en hund. Resultaten från hundröntgen kan användas för avelsbeslut och för att minska risken för att sjukdomen ärvs inom rasen.

De primära punkter som bedöms inkluderar:

Norbergs vinkel:
Detta är en vinkelbedömning som mäter täckningen av höftledskulan i höftledsskålen. En högre vinkel indikerar en bättre täckning, vilket oftast betyder mindre risk för höftledsdysplasi (HD).

Gradering av höftledsdysplasi (HD):
HD kan graderas från 0 till 3 eller A till E beroende på systemet som används. En HD-grad på 0 eller A indikerar att höfterna är friska utan tecken på dysplasi. Graderingarna 1 eller B indikerar milda förändringar, medan 2 eller C indikerar måttliga förändringar och 3 eller D visar allvarliga förändringar. Grad E eller 4 visar oftast en allvarlig form av HD.

Eventuella avvikelser:
Röntgenbilderna granskas också för andra avvikelser såsom subluxationer (dålig passform mellan lederna), osteoartrit eller andra strukturella förändringar.

Resultaten av en höftledsröntgen (HD-röntgen) för hundar ger viktig information om höftledernas hälsa och struktur. Resultaten av en HD-röntgen är viktiga för att bedöma hundens framtida hälsa och för att fatta beslut kring avel och lämplig vård. Hundar med höga vinklar och bättre täckning av höftlederna anses ha en lägre risk för att utveckla höftledsdysplasi och relaterade problem. Å andra sidan kan hundar med lägre vinklar eller tecken på dysplasi behöva särskild vård och uppföljning för att hantera smärta och andra problem som kan uppstå på grund av dåliga höftleder.

ED röntgen för hundar

ED-röntgen är en standardmetod för att diagnostisera armbågsdysplasi (ED) hos hundar, en ärftlig tillstånd som påverkar ledernas funktion och kan orsaka smärta och stelhet. Under undersökningen, som ofta inkluderar sedering, tar veterinären flera bilder från olika vinklar för att noggrant utvärdera armbågsledernas struktur och identifiera eventuella avvikelser som kan indikera dysplasi.

Bilderna används även för att klassificera dysplasins grad, vilket är avgörande för att bestämma lämplig behandling. Behandlingsalternativen varierar från medicinering och kosttillskott till fysioterapi och i svårare fall kirurgi.

Det är vanligt att utföra en kombinerad HD och ED-röntgen, särskilt för raser som är predisponerade för båda tillstånden. Denna approach möjliggör en grundlig bedömning av både höft- och armbågsleder för att ge en omfattande hälsobedömning.

Kontakta oss för mer information.

HD röntgen för katter

Höftledsdysplasi (HD) är som sagt en vanlig problematik hos hundar. Det är inte lika vanligt hos katter, ändå kan HD förekomma hos vissa kattraser och leda till smärta och rörelsebegränsningar.

När det gäller att genomföra kattröntgen på katter är processen liknande den som används för hundar. Veterinären positionerar katten på ryggen för att få tydliga bilder av höftlederna. Dessa bilder granskas sedan för att bedöma höftledernas struktur och eventuella avvikelser.

Resultaten av HD-röntgen för katter är värdefulla för att bedöma kattens hälsa och för att vidta åtgärder vid behov. Även om HD är mindre vanligt hos katter, kan diagnosen vara viktig för att förklara kattens smärta eller rörelsebegränsningar.

CT röntgen hund & katt

CT-röntgen används för att skapa detaljerade 3D-bilder av kroppens inre strukturer. Denna metod används för att utforska inre organ, skelett och mjukvävnader hos hundar och katter, och kan diagnostisera tillstånd som skador, tumörer och frakturer. Vid undersökningen placeras djuret på ett bord som förs in i en CT-maskin. Djuret måste vara stilla under undersökningen, vilket ibland kräver sedering eller lätt narkos. Förberedelser kan inkludera fasta och administration av kontrastvätskor för att förbättra bildkvaliteten. CT-röntgen är en säker och effektiv teknik som ger veterinärer värdefull information för att bedöma djurens hälsotillstånd.

Förbered ditt husdjur innan röntgen

Om det är en planerad undersökning kan det vara nödvändigt att djuret har fastat i ungefär 6 timmar innan besöket. Under fasteperioden bör djuret undvika att äta, men det är viktigt att se till att det har möjlighet att dricka vatten. 

Det kan även vara bra att kontakta veterinären i förväg för eventuella specifika instruktioner och råd om fastan och andra förberedelser. Detta hjälper till att säkerställa en smidig röntgenundersökning för din fyrbenta vän.

Hur en röntgenundersökning går till

Beroende på syftet med undersökningen och de områden som ska röntgas kan det vara aktuellt att ge djuret ett lugnande läkemedel. Detta görs för att säkerställa att djuret förblir stilla under undersökningen och för att få så tydliga röntgenbilder som möjligt. Veterinären placerar därefter djuret i den position som är lämplig för att röntga de specifika områdena som ska undersökas, såsom höfter, armbågar och knäleder. 

Röntgenbilderna skickas sedan för utläsning till en specialist inom radiologi eller ortoped. När bedömningen är klar får ägaren och veterinären resultatet av röntgenundersökningen. Röntgenundersökningen är ett viktigt verktyg för att utvärdera ledhälsa och genetiskt välbefinnande hos hundar och andra djur.

Boka din tid

Observera att tid samt datum som anges nedan är önskade tider & datum. Vi återkommer till dig per mail för att bekräfta din bokning.

Vill du se vår prislista? Klicka här!

Telefon

060-750 14 70

Öppettider

Mån-fre: 08.00 - 17.00

Dela inlägg :